ศิลปศาสตร์ใจอาสา_2

กิจกรรมศิลปศาสตร์อาสา : ทำความสะอาดศาสนสถาน

วันนี้ (26 สิงหาคม 2566) เวลา 8.00-12.00 น. นักศึกษาจิต …

กิจกรรมศิลปศาสตร์อาสา : ทำความสะอาดศาสนสถาน Read More »