นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นายดำรงศักดิ์ รัตนสุวรรณ นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ “Save the Environment to Save Life” ที่สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak