ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์ ที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Senior Fellow ซึ่งเป็นคนที่ 3 ของสำนักวิชาศิลปศาสตร์ คนแรก : อ.ดร.พัชรี อิ่มศรี และ คนที่ 2 : ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก