ขอแสดงความยินดีกับทีมกลอนสดไทยศึกษาบูรณาการ ผ่านรอบคัดเลือกเวทีกลอนสดเดือนสิบ ประจำปี 2562

ตามที่หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ/ภาษาไทย ได้พานักศึกษาไปประกวดแข่งขันกลอดสดเยาวชน เวทีกลอนสดเดือนสิบ (รอบคัดเลือก) เนื่องในประเพณีเทศกาลเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ผลปรากฏว่าทีมกลอนสดของหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ/ภาษาไทย ได้ผ่านรอบคัดเลือกเพื่อเข้าประกวดแข่งขันในรอบถัดไป จำนวน 2 ทีม ณ เวทีกลอนสดเดือนสิบ เนื่องในประเพณีเทศกาลเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งผู้เข้าประกวดทั้ง 2 ทีม ประกอบด้วย

  1. นางสาวญาณกร คนซื่อ
  2. นางสาวอัญกรณ์ สูญกรรมรัตน์
  3. นางสาวสินีนาฏ เชื้อบ่อคา
  4. นางสาวธมนวรรณ สุขแสนสุข

ทั้งนี้ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและขอเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาทั้ง 4 คน ในการแข่งขันรอบถัดไป

Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak