ขอเชิญเข้าร่วมงาน Vareity GE DAY : การแสดงผลงานของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Vareity GE DAY : การแสดงผลงานของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน และร่วมชมผลงาน การแสดงนิทรรศการของนักศึกษาสาขาศึกษาทั่วไป ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โถงชั้นล่าง อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การสาธิตทำขนมและอาหารว่างไทย เกมบิงโกตัวละครในวรรณคดี แฟชั่นโชว์วรรณคดีรีไซเคิล อ้วนมั้ย (ชั่งนำหนักวัดไขมัน) นิทรรศการเควียร์และอมนุษย์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นิทรรศการวัฒนธรรมจีน สื่อสร้างสรรค์ประชันความคิด “นวัตกรรมสุขภาพ” Poster Presentation องค์กรธรรมาภิบาลและพลเมืองโลกในยุคดิจิทัล แล้วพบกันค่ะ

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก