การฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการ ภายใต้ โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักวิชาศิลปศาสตร์

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 30 กรกฎาคม 2562 (ทุกวันอังคาร เวลา 10.00-12.00 น. และวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-14.00 น.) มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 11 คน  โดยมี Dr. Don Reedy และ Mr. Simon Moxon เป็นวิทยากร เน้นเนื้อหาการอบรมในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ การนำเสนองาน และการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง

 

Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak