สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WULI) เปิดศูนย์อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC และ IELTS

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WULI) เปิดศูนย์อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC และ IELTS

สอนสด กลุ่มเล็ก เทคนิคแน่น !!!!

โดยหลักสูตรนี้ที่เหมาะสำหรับนักศึกษา บุคลากร และ บุคคลทั่วไปที่ต้องการผลคะแนนภาษาอังกฤษมาตรฐานเพื่อยื่นสมัครงานหรือต้องการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ เน้นการวิเคราะห์ข้อสอบเก่าพร้อมสอดแทรกเทคนิคต่างๆ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่าน QR Code

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wuli.wu.ac.th/toeic/,wuli.wu.ac.th/ielts/

Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak