ขอเชิญชวนนักศึกษาที่ตามหาโอกาสลงมือทำเพื่อการศึกษา ในโครงการ”ครูอาสารุ่นที่ 3″

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เรามองหาคนที่มีความตั้งใจ มีจิตอาสา ที่จะมาสร้างความเปลี่ยนแปลง สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนรอบๆ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาฯ จึงขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “ครูอาสารุ่นที่ 3” ภายใต้โครงการ พัฒนาดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ให้ “เก่ง ดี มีความสุข” (WU SLA Happiness Club) เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์การสอน โดยการเป็นครูอาสาสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียน เขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งจะปฏิบัติการสอนระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2562 ทุกวันพุธ เวลา 13.30-15.30 น. รวมจำนวน 8 สัปดาห์ ใน 4 รายวิชา ได้แก่
1) วิชาภาษาอังกฤษ
2) วิชาภาษาไทย
3) วิชาภาษาจีน
4) วิชาสังคมศึกษา

เดินทางโดยรถของมหาวิทยาลัย
และกำหนดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาและจัดทำแผนการสอนในวันเสาร์ที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/DS4YiKRYAJXdPbBF6

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ในเทอม 1/62 ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3-4
2. มีจิตอาสา
3. มีความรับผิดชอบ
4. ตรงต่อเวลา
5. มีคุณลักษณะของความเป็นครูที่ดี

หมายเหตุ: หากผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศครูอาสา ในวันที่ 1-2 มิ.ย. 62 หากไม่มาในวันดังกล่าวจะขอตัดสิทธิ์ออกจากโครงการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 075-672654, 075672655

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก