อ.ทัดดาว ติว O-Net ม.3 ร.ร.ปากพนัง1
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์ทัดดาว รักมาก อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย เป็นวิทยากรบรรยายตัวชี้วัดรายวิชาภาษาไทยม.ต้น และติว O-NET รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
.
ภายใต้โครงการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 4 สาระวิชาหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564
.
ทั้งนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมติว O-NET รายวิชาภาษาไทย จำนวน 252 คน ในบรรยากาศสนุกสนานและเป็นกันเอง
.
อยากเป็นน้องใหม่เอกไทยวลัยลักษณ์ มาสมัคร “รอบโควต้าพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้+ประจวบคีรีขันธ์ ” ได้ที่ https://entry.wu.ac.th ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://entry.wu.ac.th/new/download/q/Q1211.pdf หรือสอบถามทางกล่องข้อความเพจเฟซบุ๊ก “เอกไทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”