King Power เปิดรับสมัครผู้ร่วมงาน

เนื่องด้วยกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจร้านค้าสินค้าปลอดภาษี และปลอดอากรภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและในตัวเมือง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์จะรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ และสาขาภาษาจีนธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ/จีนได้ ที่กำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในการปีการศึกษา 2559 เพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก โดยจะประจำที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ, คิง พาวเวอร์ คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร, คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร, คิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ พัทยา จังหวัดชลบุรี, คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานภูเก็ต และคิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ จังหวัดภูเก็ต

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งได้ที่ https://www.kingpower.com/th/career

Facebook Comments

About Sukanda.Ki

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ “ภาษาและวัฒนธรรมไทยในวิถีโลกสมัยใหม่”

ขอเชิญเข้าร่วมน …