ขอเชิญชวนคณาจารย์/บุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมนานาชาติฯ ปีที่ 5

ด้วยสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานภูมิภาคการใช้ภาษาอังกฤษ (RELO) สถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในการประชุมและการนำเสนอผลงานในที่ประชุมและสัมมนาระดับนานาชาติ จึงได้จัด “โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมนานาชาติสำหรับผู้นำในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง” ขึ้น เป็นปีที่ 5 โดยสัมมนา ณ สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเดือนพฤศจิกายน 2559 นี้ จะเกี่ยวข้องกับผู้ที่ทำงานใน 3 สาขา โดยมีรายละเอียดการสัมมนาและการรับสมัคร ดังนี้

สาขา

วันสัมมนา

หมดเขตรับสมัคร

การศึกษา

14-18 พฤศจิกายน 2559

4 พฤศจิกายน 2559

การติดต่อสื่อสาร และสาขาสุขภาพ

21-25 พฤศจิกายน 2559

11 พฤศจิกายน 2559

ในการนี้จึงใคร่ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการสัมมนาข้างต้น โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ท่านสามารถสมัครออนไลน์ที่ http://inter.mua.go.th/ (เข้าไปที่ Announcements-Thai) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬาภรณ์ กองแก้ว (หัวหน้าโครงการ) โทรศัพท์ 081-622-5758 อีเมล์ ajarnjoykongkeo@gmail.com และ อาจารย์กรุณา นาผล (ผู้ประสานงานโครงการ) โทรศัพท์ 089-719-9513 อีเมล์ k.naphon@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

Facebook Comments

About Sukanda.Ki

Check Also

โรงเรียนบูรณะรำลึก จ.ตรัง เปิดรับสมัครครูและบุคลากร

โรงเรียนบูรณะรำ …