ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม “เด็กศิลป์สร้างเกราะ: Design Your Life Design Thinking”

WU SLA Happiness Club สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม “เด็กศิลป์สร้างเกราะ: Design Your Life Design Thinking” วิทยากรโดย นายแพทย์ธนิต อัญญธนากร ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ลงทะเบียนเข้าร่วม https://forms.gle/XaFN978zio67isGr8

 

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก