ปฏิบัติการสอน ณ ร.ร.ท่าศาลา

อาจารย์และนักศึกษารายวิชา CHI62-312 การสอนภาษาจีน ลงพื้นที่ปฏิบัติการสอน ณ ร.ร.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

อาจารย์และนักศึกษารายวิชา CHI62-312 การสอนภาษาจีน สาขาว […]

อาจารย์และนักศึกษารายวิชา CHI62-312 การสอนภาษาจีน ลงพื้นที่ปฏิบัติการสอน ณ ร.ร.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช Read More »