ขอเชิญชวนเข้ารับการอบรม “ปฏิบัติการ แปลได้ แปลดี Joy in Translation Practices”


ศูนย์บริการวิชาการมนุษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการฝึกอบรม "ปฏิบัติการ แปลได้ แปลดี Joy in Translation Practices" รุ่นที่ 1 จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้การสอนแปลและเสริมทักษะการแปล สำหรับผู้สอนแปลและผู้ประสงค์จะเป็นนักแปล ให้มีความกระชับในการแปล รวมถึงเทคนิคการแปลตามหลักภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 4,500 บาท และสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดได้

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร สุนิธรรม โทร 0-5394-2303 หรือโทร 0-5394-2308 , E-mail: cmu.hascenter@gmail.com และเว็บไซต์ www.hascenter.cmu.ac.th

 

 

 

Facebook Comments

About Sukanda.Ki