Home / ข่าวกิจกรรม (page 41)

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม ASEAN Kitchen การเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านอาหารและฝึกทำอาหารประจำชาติโดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม ร่วมกับนักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรอาเซียนศึกษา

กิจกรรม ASEAN Kitchen การเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านอาหาร …

Read More »