ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

ขยายเวลาชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่า รัฐบาลกำหนดจัดนิทร …

Read More »