Breaking News

ความเคลื่อนไหวของหลักสูตร

March, 2563

 • 12 March

  นักศึกษาหลักสูตรอาเซียนศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

  นางสาวทิพานันท์ ด้วงสุข และนางสาวนิสิตา ชูมณี คว้ารางวัลชนะเลิศสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประเภทสหกิจศึกษานานาชาติ ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ทำให้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในระดับเครือข่ายต่อไป ก่อนที่จะถึงการแข่งขันในระดับประเทศ ก่อนหน้านี้นักศึกษาทั้งสองได้ปฏิบัติสหกิจศึกษาเป็นเวลา 4 เดือน ณ พิพิธภัณฑ์และห้องแสดงภาพรูดานา (Museum Rudana & Rudana Fine Art Gallery) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง ณ เมืองอูบุด เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานทั้งสองทำหน้าที่ทั้งในการนำชมพิพิธภัณฑ์ การจัดแสดงนิทรรศการ การสืบค้นข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลคอลเลคชันในพิพิธภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นหนึ่งในแปดองค์กรที่หลักสูตรอาเซียนศึกษาได้เดินทางไปแสวงหาความร่วมมือทางด้านสหกิจศึกษาเมื่อปลายปี 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้มีทางเลือกในการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างประเทศเพิ่มเติมหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น และเมื่อนักศึกษาได้เลือกไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานที่ดังกล่าวนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้พัฒนาทั้งทักษะภาษาที่ได้เรียนมาตลอด 6 เดือน ขณะที่นักศึกษาไปเรียนภาษาและวัฒนธรรมตามโครงการ Study Abroad ของหลักสูตร เพื่อให้ในการค้นคว้าหาข้อมูล การเรียบเรียงเนื้อหา และการสื่อสาร รวมถึงยังได้เรียนรู้งานพิพิธภัณฑ์ ศิลปะและวัฒนธรรมบาหลีอีกด้วย จุดเด่นของการปฏิบัติสหกิจศึกษาครั้งนี้ คือ …

  Read More »

February, 2563

 • 19 February

  อาเซียนศึกษาที่งาน Open House โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล

  คณะ “Satun’s Trip” ภายใต้การนำทีมโดยอาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี เดินทางเยือนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อเข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ในงาน Open House ซึ่งจัดอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี หลักสูตรอาเซียนศึกษาจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการการศึกษาและสำนักวิชาจำนวนหนึ่งจากมหาวิทยาลัย อดดีใจไม่ได้เมื่อพบว่านักเรียนที่มาร่วมงานให้ควาามสนใจเข้ามาสอบถามและร่วมเล่นเกมร่วมกิจกรรมที่ทางหลักสูตรนำเสนอไม่ขาดสาย และยิ่งรู้สึกทึ่งเมื่อพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียนอย่างน่าประทับใจ หลักสูตรฯ ใคร่ขอบคุณคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยและพี่ๆ จากศูนย์บริการการศึกษาที่ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมกันและกัน และขอบคุณนักเรียนทุกคนที่แวะเวียนเข้ามาร่วมกิจกรรม ทำให้การเดินทางมายังสตูลครั้งนี้เต็มไปด้วยความสนุกและประทับใจอย่างยิ่ง Facebook Comments

  Read More »
 • 18 February

  “อาเซียนสัญจร” โรงเรียนดารุลอูลูม จังหวัดสตูล

  อาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี ประธานหลักสูตรอาเซียนศึกษา นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เดินทางไปแนะนำหลักสูตรฯ ในโครงการ “อาเซียนสัญจร” ที่โรงเรียนดารุลอูลูม อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา คณาจารย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียน แทรกด้วยกิจกรรมสันทนาการเชิงเรียนรู้โดยรุ่นพี่ของหลักสูตรฯ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ฟังการบรรยาย ซักถาม และร่วมสนุกกับกิจกรรมเป็นอย่างดีตลอดเวลาร่วม 3 ชั่วโมง ทางหลักสูตรฯ ใคร่ขอบคุณคณาจารย์โรงเรียนดารุลอูลูม โดยเฉพาะอาจารย์มุนา ลายู ที่้ต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี และแน่นอนว่าต้องขอบคุณเป็นพิเศษแก่นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น เป็นประสบการณ์การเดินทางที่น่าจดจำสำหรับพวกเราทุกคน Facebook Comments

  Read More »
 • 14 February

  หลักสูตรอาเซียนศึกษาร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในงาน “วันดอกแก้วบาน” ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนโยธินบำรุง

  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในงาน “วันดอกแก้วบาน” ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนโยธินบำรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับของรางวัล เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้จัก มีความเข้าใจต่อหลักสูตร และสนใจที่จะเข้าเรียนมากยิ่งขึ้น Facebook Comments

  Read More »
 • 13 February

  นำเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562

  ผ่านไปแล้วกับงานนำเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาของรุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้ออกปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลา 4 เดือนของภาคการศึกษาที่ 2/2562 ที่ผ่านมา งานนำเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 66 คนได้สรุปผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาต่อคณาจารย์ เพื่อนนักศึกษา และรุ่นน้องในหลักสูตรฯ  รวมทั้งได้ตอบคำถาม รับฟังข้อเสนอแนะ และให้คำแนะนำแก่รุ่นน้องรุ่นต่อๆ ไป การนำเสนอที่ใช้เวลาทั้งสิ้นกว่า 6 ชั่วโมงครั้งนี้ คงจะยังประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนางานสหกิจศึกษาของหลักสูตรฯ ต่อไปในอนาคต Facebook Comments

  Read More »

January, 2563

 • 20 January

  หลักสูตรอาเซียนศึกษาร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในงานวันวิชาการ “เมืองปริทัศน์ 62” ณ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

  ในวันที่ 17 มกราคม 2562 หลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในงานวันวิชาการ “เมืองปริทัศน์ 62” ณ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจากคุณถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเยี่ยมชมนิทรรศการด้วย รวมถึงมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมฟังการแนะแนว และร่วมกิจกรรมเพื่อรับของที่ระลึกกันอย่างคึกคัก Facebook Comments

  Read More »
 • 20 January

  กิจกรรม “อาเซียนสัญจร” ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

  ในวันที่ 17 มกราคม 2563 หลักสูตรอาเซียนศึกษาได้จัดกิจกรรม “อาเซียนสัญจร” โดยได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการไปแนะแนวการศึกษาต่อในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รู้จัก มีความเข้าใจต่อหลักสูตร และสนใจที่จะเข้าเรียนมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม นักเรียนกลุ่มดังกล่าวจะเป็นกลุ่มที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่องไปยังโรงเรียนอื่นๆ และติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ “ASEAN Roadshow” at Kanlayaneesithammarat School On 17th January 2020, ASEAN Studies Program arranged “ASEAN Roadshow” at Kanlayaneesithammarat School to promote the program to high school students. We have received really good feedbacks …

  Read More »
 • 19 January

  หลักสูตรอาเซียนศึกษากิจกรรมบริการวิชาการ ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

  ในวันที่ 18 มกราคม 2563 หลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการในโครงการค่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมี 3 กิจกรรมหลักคือการบรรยายเรื่อง “ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับแนวคิดพลเมืองอาเซียน” โดย อาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี การบรรยายเรื่อง “เศรษฐกิจอาเซียน: โอกาสและความท้าทายสำหรับคนรุ่นใหม่ โดย อาจารย์นฤมล กล้าทุกวัน และการบรรยายเรื่อง “ภาษาเพื่อนบ้าน: ประตู่สู่อาเซียน” โดย อาจารย์เพ็ญศรี พานิช Facebook Comments

  Read More »

December, 2562

 • 13 December

  กิจกรรม “อาเซียนสัญจร” ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

  ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 หลักสูตรอาเซียนศึกษาได้จัดกิจกรรม “อาเซียนสัญจร” โดยได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการไปแนะแนวการศึกษาต่อในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รู้จัก มีความเข้าใจต่อหลักสูตร และสนใจที่จะเข้าเรียนมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม นักเรียนกลุ่มดังกล่าวจะเป็นกลุ่มที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่องไปยังโรงเรียนอื่นๆ และติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ “ASEAN Roadshow” at Thasalaprasitsuksa School On 13th December 2019, ASEAN Studies Program arranged “ASEAN Roadshow” at Thasalaprasitsuksa School to promote the program to high school students. We have received really good …

  Read More »

November, 2562

 • 25 November

  Institut Pendidikan Guru ประเทศมาเลเซียเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรอาเซียนศึกษาให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาจาก Institut Pendidikan Guru ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหาร วัตถุประสงค์ในการมาเยือนในครั้งนี้เพื่อเข้าร่วมการเสวนาหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การเรียนการสอนภาษามลายู” พร้อมทั้งจัดการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Institut Pendidikan Guru, Malaysia visit Walailak University On 25 November 2019, Assistant Professor. Dr. Nibondh Tipsrinimit, Dean of School of Liberal Arts, together with lecturers, staffs …

  Read More »