• ขอเชิญชวนน้องๆ ม.5-ม.6 เข้าร่วมโครงการค่าย “SET For U”

  • ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับการวิจัยในกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”

  • การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

  • ค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ "คนเก่งมีที่เรียน"

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์