ความเคลื่อนไหวของหลักสูตร

#เอกไทยวลัยลักษณ์ เปิดแล้ว TCAS65 รอบที่ 1.2 แฟ้มสะสมงาน

Slide-Thai

สาขาวิชาภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS65 รอบที่ 1.2 แฟ้มสะสมงาน คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ ประกาศรับสมัคร   สมัครออนไลน์ที่ https://entry.wu.ac.th/

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ“การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดสำหรับครู”

อบรมการพัฒนาบุคลิกและการพูดสำหรับครู

ด้วยสาขาวิชาภาษาไทยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กำหนดจัดอบรมโครงการ”การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดสำหรับครู” สำหรับครูสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและฝึกทักษะการพูดของตนเอง เพื่อนำความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปปรับใช้กับการเรียนการสอนและฝึกทักษะให้กับผู้เรียนในรายวิชาต่าง ๆ ในการนี้ สาขาวิชาภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์จึงขอเชิญชวนคุณครูระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการ “การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดสำหรับครู” โดยสมัครได้โรงเรียนละ 1 ท่าน โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://forms.gle/G1k6tXtMbMBvfUzY7 ตั้งแต่บัดนี้ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ (จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

Read More »
Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.