Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงาน GE DAY (สุข ให้ เป็น) : การแสดงผลงานของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

ขอเชิญร่วมงาน  GE DAY (สุข ให้ เป็น) : การแสดงผลงา …

Read More »

กิจกรรม Variety GE DAY: การแสดงผลงานของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจก …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Vareity GE DAY : การแสดงผลงานของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Vareity GE DAY : การแสดงผลงานของ …

Read More »

กิจกรรม GE DAY: การแสดงผลงานของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจก …

Read More »

ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งและค้นหาความ “ต่าง” ในงาน GE DAY (General Education Day): การแสดงผลงานของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561

ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งและค้นหาความ “ต่าง” ในงาน …

Read More »

โครงการ “จัดการชีวิต ค้นหาตัวตน: Ignite WU”

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดโครง …

Read More »

ขอเชิญเข้าฟังบรรยายในหัวข้อ “Work & Life Balance”

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญเข้า …

Read More »

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาทั่วไป คว้ารางวัลชมเชย การประกวดกลอนแปดจากมูลนิธิชาติภูมิ(ป.อ.ปยุตโต)

อาจารย์ปิยนุช ขุนสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษา …

Read More »

กิจกรรม GE DAY : การแสดงผลงานของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจก …

Read More »

ขอเชิญร่วมงาน GE DAY งานแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่หลากหลายในสังคมของนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วม …

Read More »