• SeedCamp 2018 รุ่นที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม ASEAN Kitchen การเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านอาหารและฝึกทำอาหารประจำชาติโดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม ร่วมกับนักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรอาเซียนศึกษา

กิจกรรม ASEAN K …

Read More »