ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ (UKPSF) ในระดับ Fellow

ข้อมูล ณ วันที่ …

Read More »