เกี่ยวกับเรา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามเป็นศูนย์สอบวัดความรู้ภาษาจีน แบบอินเทอร์เน็ต


     เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Mr. Zhao Min, CEO, Bejing National Center for Open & Distance Education ประเทศจีน และ Mr. Zhao Guoxiang, Vice-Director of ASEAN Chinese Testing International Service Center (Thailand) ลงนามในสัญญาการเป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ Bejing National Center for Open & Distance Education โดยมี Mr. Zhao Mingguang, Director of ASEAN Chinese Testing International Service Center (Thailand) และคณะผู้บริหารของทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร

     สำหรับศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน แบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีสำนักวิชาศิลปศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีการสอบวัดความรู้ในระดับ HSK 1-HSK 6 รองรับการสอบอย่างน้อย 1,000 คนต่อปี ปัจจุบันมีการเตรียมห้องสอบพร้อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนการสอบ ประมาณ 100 เครื่อง