สมัครสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบ HSK

1. เตรียมไฟล์รูปถ่ายทางการขนาด 2 นิ้ว (ต่ำกว่า 100KB)

 • หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่น
 • สกุลไฟล์ JPG, JPEG
 • ฉากหลังสีฟ้าหรือสีขาว
 • ภาพถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใช้หมายเลขประจำตัวประชาชนตั้งเป็นชื่อไฟล์เท่านั้น
 • รูปถ่ายนี้จะปรากฏบนใบคะแนนของผู้สมัคร

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. ชำระค่าสอบ

บัญชีรับโอน : กรุงไทย สาขาท่าศาลา

ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ส่วนการเงินและบัญชีการรับเงินเพื่อการรับเงิน อิเล็กทรอนิกส์)  เลขที่ 828-0-95396-5

ค่าสมัครสอบ HSK (กรณีมารับผลสอบด้วยตนเอง)

 • HSK 1 – 500 บาท
 • HSK 2 – 700 บาท
 • HSK 3 – 900 บาท
 • HSK 4 – 1,200 บาท
 • HSK 5 – 1,600 บาท
 • HSK 6 – 2,000 บาท

ค่าสมัครสอบ HSK (รวมค่าจัดส่งผลสอบ 60 บาท)

 • HSK 1 – 560 บาท
 • HSK 2 – 760 บาท
 • HSK 3 – 960 บาท
 • HSK 4 – 1,260 บาท
 • HSK 5 – 1,660 บาท
 • HSK 6 – 2,060 บาท

4. กรอกข้อมูลการสมัครสอบ แนบไฟล์รูปภาพ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการโอนเงิน