ติดต่อเรา

ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน แบบอินเทอร์เน็ต  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาคารวิชาการ 1 ห้อง 226

222 ตำบลไทยบุรี  อำเภอท่าศาลา

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

 0-7567-2652

 0-7567-2001

mail  HSKWU2019@gmail.com

 Chinese Corner หลักสูตรภาษาจีน สำนักศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์