วันเวลาและสถานที่สอบ HSK ประจำปี 2020

วันเวลาและสถานที่สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) แบบอินเทอร์เน็ต

ประจำศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน แบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2020

เวลาสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน แบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถานที่สอบ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2  ชั้น 2  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การเดินทาง

เมื่อถึงวงเวียนป้ายมหาวิทยาลัย ให้อ้อมวงเวียนเลี้ยวขวา ขับตรงไปประมาณ 100 เมตร จะเจอสามแยกซอยวลัยวิทยา 4 ให้เลี้ยวซ้าย ขับตรงไปอีกประมาณ 100 เมตรเจอสามแยก (โรงอาหาร 4) เลี้ยวซ้าย ขับตรงไปประมาณ 100 เมตร เลี้ยวขวาไปยังศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  และลานจอดรถอยู่ขวามือ

หมายเหตุ:  

  • ผู้สมัครสอบต้องมาถึงห้องสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 45 นาที 
  • ผู้สมัครสอบต้องนั่งประจำที่นั่งสอบก่อนสอบอย่างน้อย 30 นาทีเพื่อทดลองอุปกรณ์และระบบ