Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม (page 2)

ข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม รายวิชา SRE-105 ผู้นำค่ายพักแรม

          การพัฒนาและส่งเ …

Read More »

ประมวลภาพโครงการ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิ่ง 2.414 กม.

ประมวลภาพโครงการ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิ่ง 2.414 กม …

Read More »

ประมวลภาพกิจกรรม GE DAY งานแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่หลากหลายในสังคมของนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

ประมวลภาพกิจกรรม GE DAY งานแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรม แ …

Read More »

ประมวลภาพโครงการ Ignite WU : จัดการชีวิต ค้นหาตัวตน ครั้งที่ 2

ประมวลภาพโครงการ Ignite WU : จัดการชีวิต ค้นหาตัวต …

Read More »

ขอเชิญร่วมงาน GE DAY งานแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่หลากหลายในสังคมของนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วม …

Read More »

ประมวลภาพโครงการ Ignite WU : จัดการชีวิต ค้นหาตัวตน

ประมวลภาพโครงการ Ignite WU : จัดการชีวิต ค้นหาตัวต …

Read More »

ขอเชิญชวนร่วมค้นหาคำตอบและเติมเต็มสิ่งใหม่ๆ ให้กับชีวิต พร้อมปลุกพลังบวกในตัวคุณกับเวที Ignite WU : จัดการชีวิต ค้นหาตัวตน

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั …

Read More »

ขอเชิญชวนเข้าร่วมเรียนรู้เรื่อง “Financial Planning วางรากฐานชีวิตด้วยการวางแผนการเงิน”

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั …

Read More »