หลักสูตรที่เปิดสอน

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ข้อมูลสาธารณะ

ความภาคภูมิใจ

การจัดการเรียนการสอน

5ส

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ข่าวกิจกรรม

เรียนเอกอิงค์อย่างไรจึงจะได้ทุนเรียนต่อ1

หลักสูตรภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาและเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาต่อต่างประเทศ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักว

Read More »

ข่าววิจัย วิชาการ สัมมนา

ข่าวบริการวิชาการและทำนุศิลปวัฒนธรรม

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอน (UKPSF) รุ่นโครงการพิเศษฯ ระดับ Fellow

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิ

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สำนักวิชาศิลปศาสตร์จึงขอแ

Read More »