เจรจา MOU ม.ฉงชิ่ง (2)

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มวล. เจรจาความร่วมมือกับ คณะภาษาต่างประเทศ ม.ฉงชิ่ง (Chongqing University) สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 สาขาวิชาภาษาจีน สำนักวิชาศิล …

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มวล. เจรจาความร่วมมือกับ คณะภาษาต่างประเทศ ม.ฉงชิ่ง (Chongqing University) สาธารณรัฐประชาชนจีน Read More »