ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนายภาวัช อินทร์ทุ่ม นักศึกษาหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47

ขอแสดงความยินดีกับนายภาวัช อินทร์ทุ่ม นักศึกษาหลัก …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สมใจ สมคิด ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือรวมเรื่องสั้น “ผีตากผ้าอ้อม” ขอ …

Read More »