ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับทีมกลอนสดไทยศึกษาฯ/ภาษาไทย ที่ได้รับรางรัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชยจากเวทีกลอนสดเดือนสิบ ประจำปี 2562

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ไ …

Read More »

การฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการ ภายใต้ โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักวิชาศิลปศาสตร์

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 30 ก …

Read More »

การอบรมการฝึกภาษาอังกฤษผ่านการสอนเนื้อหาสาขาเฉพาะทาง ภายใต้ โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักวิชาศิลปศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได …

Read More »

การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนบทคัดย่องานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักวิชาศิลปศาสตร์

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้จ …

Read More »