Daily Archives: มีนาคม 22, 2019

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ (UKPSF) ในระดับ Fellow

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 มีอาจารย์ที่ได้รับก …

Read More »